top of page
  • Mindre designprojekt: 2000 kr

    Mindre designkoncept och renderingar för mindre objekt, inredningsdetaljer eller liknande.

  • Medelstora designprojekt: 4000 kr       (vanligast)

    Medelstora designprojekt som involverar mer komplexa designkoncept och detaljerade modellrenderingar.

  • Större designprojekt: 6000 kr

    För mer omfattande designkoncept och avancerad modellering som kräver extra tid och expertis.

bottom of page